In 1994 werd het woongebouw Piraeus naar ontwerp van Hans Kollhoff opgeleverd. Het sloeg in als een bom in de Nederlandse bouwwereld. Er was een Duitse architect nodig om te laten zien dat een ontwerp zich niet hoefde af te zetten van de Nederlandse bouwcultuur. Piraeus profiteerde enerzijds van de kennis en kunde van de tunnelbekisting en metselwerktechnologie en anderzijds van de traditie van de Nederlandse stad. Het bureau van Kollhoff zou in de twintig jaar daarna een groot aantal belangrijke opdrachten in Nederland uitvoeren, waarbij steeds het hoge uitvoeringsniveau en de precieze omgang met de Nederlandse stad opvallen. Piraeus is te zien als een kantelpunt waarna het denken over het maken van gebouwen en de stad opnieuw werd opgeladen.

Eenmalige speciale uitgave van de Architect, op initiatief en met bijdragen van tien architecten.

Deelnemende architecten

Alexander Pols
Job Floris
Jacq. De Brouwer
Floris Cornelissen
Endry van Velzen & Mark de Bokx
Jo JansenJeroen Geurst
Jan Peter Wingender
Hans van der Heijden
Gus Tielens

In samenwerking met
Kollhoff Architekten