Foortse Towers Vathorst - Amersfoort

Opdrachtgever:
Latei Project development & De Alliantie
Projectadres:
Blokzijlpark Vathorst, Amersfoort
Uitvoeringstijd:
2000-2010
Programma:
63.700 m2 Woningen en commerciële ruimtes

In 2000 werden door een team van architecten, waaronder Kollhoff & Pols, in het stedenbouwkundig plan van het Rotterdamse bureau West8 verschillende blokken en torens ontworpen. De ontwerpen zijn onderdeel van een centrum voor Amersfoort Vathorst. Het stedebouwkundige plan is georganiseerd door een aantal grachten, die op traditionele manier de verschillende stedelijke ruimtes van elkaar scheiden. De bouwblokken zijn geparcelleerd waardoor de stad stapsgewijs tot stand kon komen. De vier torens van Kollhoff werden als een herkenbaar ensemble ontworpen, steeds reagerend op hun positie in het plangebied, en geven de nieuwe stad een betekenisvol silhouet. 

De torens zijn opgetrokken uit traditionele materialen als rode klinker en Belgisch hardsteen. Deze materialen in combinatie met de dakvormen geven het ensemble van een afstand, vanaf de nabijgelegen A28, een zeer sprekend silhouet. Ze zijn duidelijk gebouwd met het idee om hier lang te blijven staan. 

Vathorst Amersfoort is een geheel nieuwe stadsuitbreiding buiten het centrum. Het gebied is door een snelweg afgesneden van het historische centrum maar is nadrukkelijk niet als suburbaan nieuwbouwgebied ontwikkeld. Hier is gehoor gegeven aan de ambitie een stuk stad te ontwikkelen met een eigen identiteit en een hoge dichtheid. Op een vanzelfsprekende manier is er voortgeborduurd op de structuur van grachten en gesloten bouwblokken van Amersfoort, zonder daarbij historiserend te worden. Op straatniveau is gezorgd voor voldoende afwisseling in architectuur en functies. In de architectuur is eveneens antwoord gegeven op hedendaagse eisen en behoeften, in flexibiliteit, duurzaamheid en woongenot. Door het integreren van openbare- en aan zorg-gerelateerde functies in de plinten van de gebouwen, kon er een wijk worden gecreëerd die niet als louter woonwijk wordt ervaren maar als een stuk stad.